Top

เวย์ Optimum NuTrition Tag

การดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มมกันที่ดี ควรดูแลตัวเองโดยการออกกำลังกายและกินอาหารที่มีประโยชน์ แต่แค่นั้นอาจยังไม่เพียงพอ แนะนำ Supplement เหล่าอาหารเสริมบำรุงร่างกาย เป็นทางเลือกที่จะช่วยให้ร่างกายรับสารอาหารที่ครบ

เวย์โปรตีน เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูงที่มาจากน้ำนม ผ่านการคัดกรองนำเอาคาร์โบไฮเดตและไขมันออกไป ให้เหลือแค่โปรตีนอย่างเดียว และผ่านกระบวนการทำให้เป็นผงเวย์โปรตีนที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป แต่สำหรับใครที่แพ้นมวัว ทานแล้วอาจจะท้องอืดหรือท้องเสีย ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะมี 'เวย์โปรตีนแบบ Lactose Free' ที่จะเหมาะสำหรับคุณ เวย์โปรตีนแบบ Lactose Free เป็นเวย์ที่ผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ธรรมชาติ